Ewelina – User Experience Designer

Ewelina

User Experience Designer z 5-letnim doświadczeniem w realizowaniu projektów internetowych dla firm prywatnych na terenie Warszawy. Przy projektowaniu wykorzystuje narzędzia: Sketch, Axure, UXPin, InVision.

E

welina prowadzi badania w celu poznania i zrozumienia potrzeb i problemów użytkowników, tworzy persony, przygotowuje koncepcje i makiety oraz projektuje i testuje interaktywne prototypy aplikacji mobilnych i webowych (RWD). W zespole razem z grafikiem, analitykami i programistami współtworzy rozwiązania dla klientów końcowych ale też aplikacje biznesowe dla użytkowników korporacyjnych. Ewelina ma bezpośredni wpływ na działanie i „experience” końcowego produktu.

Prywatnie realizuje się w sztuce chińskiej i uczy się języka mandaryńskiego.
ewelina-user-experience-praca-u-podstaw

01.
architektura & visual design
02.
funkcjonalność & użyteczność
03.
typografia & content strategy