Projekt Strony Internetowej

Spersonalizowany projekt strony w oparciu o specyfikę branży, grupę odbiorców, potrzeby partnera.

Projekt strony internetowej, który powstaje w Studio Projektowym Praca u Podstaw opiera się na III filarach:

  • Badanie specyfiki branży

    Jest to swoisty wywiad przeprowadzony w Internecie, który ma na celu analizę charakterystyki danej branży, jej słabych i mocnych stron, porównanie konkurencji, spojrzenie na szanse i zagrożenia wynikające ze zmian na rynku. I tak projekt strony internetowej dla branży gastronomicznej będzie się opierał się na innych wskaźnikach niż dla branży hotelarskiej.

  • Grupa odbiorców

    Jest to poznanie aktualnych odbiorców w danej branży jak i spojrzenie na oczekiwania przyszłych klientów. To również stworzenie profilu osoby, która korzysta z danych usług firmy. Projekt strony internetowej dla osób starszych będzie miał dopasowaną kolorystykę, duże i wyraźne fonty oraz prostą nawigację, natomiast witryna dla nastolatków będzie nastawiona na dużą ilość obrazków, plików dźwiękowych i wideo.

  • Potrzeby partnera

    Badając specyfikę branży oraz grupę odbiorców nie zapominamy o najważniejszym – indywidualnych potrzebach partnera, który zgłosił zapotrzebowanie na stronę internetową. Na spotkaniu wstępnym konfrontujemy wyniki analiz rynku z zapotrzebowaniem partnera, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że rynek małych i średnich firm w małych społecznościach lokalnych różni się od rynku w aglomeracjach miejskich.

Projekt strony internetowej to fundament Naszej pracy. Odpowiada za niego Michał.