Rafał – iOS Developer

Rafał

iOS Developer z 12-letnim doświadczeniem w zarządzaniu aplikacjami mobilnymi. Zajmuje się kompleksową budową aplikacji mobilnych od fazy projektowania aż po testowanie. Bardzo dobra znajomość platformy .NET, języków programowania C#, JavaScript, CSS , HTML, SQL, języków SWIFT oraz Objective-C. Tworzy również aplikacje na iOS z wykorzystaniem najnowszych technologii AR (Augmented Reality)

R

afał pracował w środowisku .NET głównie (ASP .NET MVC) z pomocą, którego budował różnorodne platformy internetowe od prostych systemów CMS czy implementacje własnych API po bardziej rozbudowane systemy e-learningowe. Przy budowanie powyższych projektów wykorzystywał głównie języki C#, JavaScript, CSS , HTML jak i SQL. Posiada również doświadczenie w pracy z technologiami „Chmury” (Azure, AWS, Cloudflare), które wykorzystuje do przyśpieszenia i poprawy funkcjonowania aplikacji webowych. Od kilku ostatnich lat głównie pracuje z technologiami mobilnymi szczególnie na platformie iOS z wykorzystaniem języków SWIFT oraz Objective-C. Rafał uważnie śledzi rozwój technologii mobilnych i w swoich projektach stara się wykorzystywać najnowsze rozwiązania, które przyśpieszają budowę projektów oraz minimalizują koszty utrzymania oraz modernizacji.

Prywatnie wielki fan motoryzacji, w tym szczególnie japońskich samochodów.

01.
aplikacje mobilne & optymalizacja
02.
Projektowanie & testowanie
03.
chmury & platformy internetowe